bt 作付面積

「山田錦」の作付面積(全国)
収 穫 年 作付面積(ha) 作付比率(%) 粳別順位(全国) 総合順位(全国) 備 考
2005年(平成 17年) 4,781   0.3   25位 28位
2004年(平成 16年) 4,965   0.3   25位 28位
2003年(平成 15年) 5,249   0.4   27位 30位
2002年(平成 14年) 5,354   0.4   27位 30位
2001年(平成 13年) 5,526   0.4   26位 29位
2000年(平成 12年) 5,721   0.4   29位 32位
1999年(平成 11年) 5,989   0.4   29位 32位
1998年(平成 10年) 5,999   0.4   30位 33位
1997年(平成 9年) 5,453   0.3   38位 41位
1996年(平成 8年) 5,054   0.3   40位 43位
1995年(平成 7年) 5,058   0.3   45位 48位
1994年(平成 6年) 5,107   0.3   47位 52位
1993年(平成 5年) 5,206   0.3   46位 50位
1992年(平成 4年) 4,900   0.3   43位 47位
1991年(平成 3年) 4,404   0.2   50位 54位
1990年(平成 2年) 4,102   0.2   58位 62位
1989年(平成 元年) 3,717   0.2   58位 64位
1988年(昭和 63年) 3,047   0.2   66位 74位
1987年(昭和 62年) 2,332   0.1   80位 89位
1986年(昭和 61年) 2,126   0.1   81位 90位
1985年(昭和 60年) 2,023   0.1   82位 91位
1984年(昭和 59年) 1,974   0.1   81位 91位
1983年(昭和 58年) 2,023   0.1   77位 87位
1982年(昭和 57年) 2,096   0.1   77位 86位
1981年(昭和 56年) 2,006   0.1   79位 87位
1980年(昭和 55年) 1,985   0.1   80位 89位
1979年(昭和 54年) 2,119   0.1   77位 87位
1978年(昭和 53年) 2,337   0.1   76位 86位
1977年(昭和 52年) 2,550   0.1   82位 89位
1976年(昭和 51年) 2,853   0.1   82位 86位
1975年(昭和 50年) 2,971   0.1   79位 86位
1974年(昭和 49年) 2,536   0.1   77位 91位
1973年(昭和 48年) 2,627   0.1   78位 87位
1972年(昭和 47年) 2,842   0.1   78位 86位
1971年(昭和 46年) 3,416   0.1   76位 85位
1970年(昭和 45年) 3,658   0.1   89位 96位
1969年(昭和 44年) 4,320   0.2   91位 96位
1968年(昭和 43年) 4,982   0.2   93位 100位
1967年(昭和 42年) 5,806   0.2   78位 83位
1966年(昭和 41年) 6,057   0.2   75位 82位
1965年(昭和 40年) 7,988   0.3   58位 62位
1964年(昭和 39年) 9,301   0.4   54位 57位
1963年(昭和 38年) 10,843   0.4   50位 52位
1962年(昭和 37年) 10,805   0.4   52位 55位
1961年(昭和 36年) 9,999   0.4   52位 57位
1960年(昭和 35年) 7,806   0.3   63位 71位
1959年(昭和 34年) 6,398   0.2   60位 70位
1958年(昭和 33年) 5,791   0.2   58位 67位

収穫年をクリックすると、年ごとの作付品種が分かります。
作付面積をクリックすると都道府県別の情報が分かります。
順位は収穫年での作付面積順になっています。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム