bt 作付面積

「コシヒカリ (越南17号)」の作付面積(全国)
収 穫 年 作付面積(ha) 作付比率(%) 粳別順位(全国) 総合順位(全国) 備 考
2016年(平成 28年) 506,679   36.2   1位 1位
2015年(平成 27年) 517,226   36.1   1位 1位
2014年(平成 26年) 547,951   36.4   1位 1位
2013年(平成 25年) 560,426   36.7   1位 1位
2012年(平成 24年) 563,703   37.5   1位 1位
2009年(平成 21年) 601,100   37.3   1位 1位
2005年(平成 17年) 556,345   38   1位 1位
2004年(平成 16年) 557,829   37.7   1位 1位
2003年(平成 15年) 540,268   36.9   1位 1位
2002年(平成 14年) 546,310   36.7   1位 1位
2001年(平成 13年) 543,362   36.4   1位 1位
2000年(平成 12年) 547,125   35.5   1位 1位
1999年(平成 11年) 538,952   34.6   1位 1位
1998年(平成 10年) 527,833   33.6   1位 1位
1997年(平成 9年) 543,264   31.5   1位 1位
1996年(平成 8年) 535,888   30.6   1位 1位
1995年(平成 7年) 541,579   28.8   1位 1位
1994年(平成 6年) 538,250   28   1位 1位
1993年(平成 5年) 536,343   28.6   1位 1位
1992年(平成 4年) 536,648   28.9   1位 1位
1991年(平成 3年) 535,427   29.4   1位 1位
1990年(平成 2年) 516,383   28.1   1位 1位
1989年(平成 元年) 472,351   25.4   1位 1位
1988年(昭和 63年) 418,293   22.3   1位 1位
1987年(昭和 62年) 380,556   19.8   1位 1位
1986年(昭和 61年) 368,972   17.7   1位 1位
1985年(昭和 60年) 361,358   17.1   1位 1位
1984年(昭和 59年) 349,977   16.8   1位 1位
1983年(昭和 58年) 339,103   16.7   1位 1位
1982年(昭和 57年) 327,912   16.2   1位 1位
1981年(昭和 56年) 310,985   15.1   1位 1位
1980年(昭和 55年) 307,730   14.3   1位 1位
1979年(昭和 54年) 296,599   13.2   1位 1位
1978年(昭和 53年) 250,621   11   2位 2位
1977年(昭和 52年) 186,043   7.5   3位 3位
1976年(昭和 51年) 167,143   6.6   3位 3位
1975年(昭和 50年) 164,626   6.8   3位 3位
1974年(昭和 49年) 185,833   7.9   2位 2位
1973年(昭和 48年) 197,661   8.6   2位 2位
1972年(昭和 47年) 184,864   7.9   2位 2位
1971年(昭和 46年) 174,149   7.4   2位 2位
1970年(昭和 45年) 150,056   5.9   3位 3位
1969年(昭和 44年) 145,883   5.2   4位 4位
1968年(昭和 43年) 147,411   5.3   3位 3位
1967年(昭和 42年) 143,284   5.2   3位 3位
1966年(昭和 41年) 142,728   5.3   3位 3位
1965年(昭和 40年) 123,770   4.7   3位 3位
1964年(昭和 39年) 118,804   4.5   2位 2位
1963年(昭和 38年) 107,574   4   2位 2位
1962年(昭和 37年) 90,170   3.4   4位 4位
1961年(昭和 36年) 57,177   2.3   8位 8位
1960年(昭和 35年) 33,140   1.3   17位 17位
1959年(昭和 34年) 17,752   0.7   33位 33位
1958年(昭和 33年) 11,222   0.4   48位 51位
1957年(昭和 32年) 6,312   0.2   50位 56位
1956年(昭和 31年) 1,038   - 48位 55位

収穫年をクリックすると、年ごとの作付品種が分かります。
作付面積をクリックすると都道府県別の情報が分かります。
順位は収穫年での作付面積順になっています。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム